messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายสภา
นายชาคริต คำภามิ่ง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1/ประธานสภา
โทร : 091-0435201
นายอำมรินทร์ พงษ์เพชร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5/รองประธานสภา
โทร : 098-5295448
นายพิทักษ์ ธงชัย
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3/เลขานุการสภา
โทร : 083-2399162
นายสกาย นาชาลี
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2
โทร : 095-9173933
นายบุญเหรียญ ยืนแสนหาร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
โทร : 083-3365459
นายโฮม พงษ์เพ็ชร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
โทร : ..
นายสมชาย กุจะพันธ์
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
โทร : 084-3569062
นายจำเนียน พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
โทร : 082-5860213
นางสาวกัลยาณี ตุธรรมมา
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
โทร : 093-1097453