messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
place สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ถ้ำผาสวรรค์


ไหโบราณ


วัดโพธิ์ชัย

bluetooth วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์


place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อยู่ในการปกครองของตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 42240 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4281-0765 ถึง 6 ห่างจากอำเภอผาขาว ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ อาณาเขต - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง และตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 67.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 42,187.50 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบลุ่มน้อยกว่า พื้นที่ป่า ลักษณะเป็นภูเขาหิน ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่แยกตามหมู่บ้าน(รวมพื้นที่ ที่ใช้เป็นอยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร) บ้าน หมู่ที่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร ไร่ งาน วา เพิ่ม 1 933,686.49 0.93 583 2 22 ซำพร้าว 2 1,118,4771.84 11.18 6,990 1 93 ผาสรรค์ 3 11,579,910.77 11.58 7,237 1 78 มอดินแดง 4 5,301,502.69 5.3 3,313 1 76 หนองไฮ 5 8,236,880.96 8.24 5,148 0 20 โนนสว่าง 6 14,163,408.8 14.16 8,852 0 52 เพิ่มสุข 7 4,603,634.11 4.6 2,877 1 9 เพิ่มผล 8 2,730,473.81 2.73 1,706 2 18 ภูเขาทอง 9 424,799.39 0.42 265 1 100

call ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240 โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๐๗๖๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๖๕ เว็บไซต์ : www.banpoerm.go.th Email : inflo@banpoerm.go.th facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

แผนที่