ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึก Brother TN - 2480 (งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง