ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก