องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
นายกิติศักดิ์ ทิพย์มล
กำนันตำบลบ้านเพิ่ม
นายสีชาติ พิมใจ
ผู้ัใหญ่บ้านเพิ่ม หมู 1
นางจารุณี วิเนตร
ผู้ใหญ่บ้านซำพร้าว หมู่ 2
นายวิรัตน์ แก้วก่า
ผู้ใหญ่บ้านผาสวรรค์ หมู่ 3
นายสัญชัย พิลาเกิด
ผู้ใหญ่บ้านมอดินแดง หมู่ 4
นายฉลอง สุวรรณบล
ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮ หมู่ 5
นายพงษ์เทพ ภิญโญฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มสุข หมู่ 7
นายดอม คำมุงคุณ
ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มผล หมู่ 8
นายปรีดา บำรุงญาติ
ผู้ใหญ่บ้านภูเขาทอง หมู่ 9